HighFun

Historie

 

Bandbezetting

Linda - Zang & Slaggitaar

Martien - Basgitaar & Backing vocals

Koos - Drums

Marcel - Slag- & Sologitaar

Joost - Keyboard


Bandbezetting tot juni 2019

Linda - Zang & Slaggitaar

Martien - Basgitaar & Backing vocals

Koos - Drums

Patrick - Slag- & Sologitaar, Ukelele & Backing vocals

Yvette - Keyboard, Slaggitaar & Backing vocals


Bandbezetting (HighFun) tot juli 2018

Linda - Zang
Ed - Slag- & Sologitaar en zang
Aren - Solo- & Slaggitaar & zang
Martien - Basgitaar & zang
Koos - Drums
 


Bandbezetting (High-5) tot september 2015

Linda - Zang
Ed - Slag- & Sologitaar en zang
Aren - Solo- & Slaggitaar & zang
Martien - Basgitaar & zang
Henk - Drums

                      

                                                     @ 2015 www.HighFun.nl